Rammer:
 

Katalog

Kataloget er under udarbejdelse. Her vil du snart kunne finde et sted til dit arrangement, kontakt til frivillige, vejledning til PR og svar på generelle spørgsmål.
 
Indhold:
 
Frivillige, kunstnere m.v.
Jeppe O  | Tlf.: 2020 9880 | jeppe@kulturkiosken.dk